اسپیلت البرز
تجربه‌های ناب زندگی
در دل طبیعت
اسپیلت البرز

تور کامچاتکا - روسیه

5,850 دلار + هزینه بلیت هواپیما
18 روزه
از 1 مرداد 1402
تماس با اسپیلت البرز کد 3943 رزرو / خرید آنلاین
این سفر در یک نگاه
در اینجا اطلاعات کلیدی سفر به طور خلاصه آمده است.
 • زمان حرکت: یکشنبه 1402/05/01 - ساعت 03:30 صبح
 • کشور‌ مورد بازدید: روسیه
 • مدت: 18 روزه از 1 مرداد (18 روز و 17 شب)
 • زمان بازگشت: 1402/05/18 حدود ساعت 21:00
 • تعداد روز مرخصی: نیاز به 13 روز مرخصی + 2 روز 5شنبه
 • اقامت: 7 شب هتل3 شب لوج
 • احتمال اجرا: در حال ثبت نام
 • محل حرکت: تهران، فرودگاه امام خمینی. لطفاً 3 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشید.
 • وسیله نقلیه اصلی: هواپیما
 • قیمت: 5,850 دلار + هزینه بلیت هواپیما رزرو / خرید آنلاین
 • وسیله نقلیه محلی: متناسب با تعداد نفراتهواپیما

جاذبه‌ها و آلبوم عکس
جاذبه‌ها

دیدار از آتشفشان فعال موتنوسکی، دیدار از خرس های قهوه ای در طبیعت وحشی، آب تنی در چشمه های آبگرم آتشفشانی،گشت های هوایی با هلیکوپتر بر فراز دهانه های آتشفشانی،صعود دو کوه آتشفشانی گورلی و موتنوسکی، دیدار از دریاچه کوریلس کویه، دیدار از دهانه آتشفشان تولباچیک و جنگل مرده.

آلبوم عکس تور کامچاتکا - روسیه


به روی عکس‌ها کلیک کنید تا عکس‌های سفر را بزرگ‌تر ببینید.

عکس‌های بیشتر
تصویر 3 از 11
اقامت و غذا
با کمک این جدول برنامه اقامت و وعده‌های غذایی سفر نمایش داده شده است.
روز صبحانه ناهار شام اقامت
مکان توسط مکان توسط مکان توسط نوع اقامت توضیح
1 - - - - هتل اسپیلت البرز هتل -
2 هتل اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج -
3 لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج -
4 لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج -
5 لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
6 هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
7 هتل اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز -
8 کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز -
9 کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز -
10 کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز -
11 کمپ اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
12 هتل اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز -
13 کمپ اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
14 هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
15 هتل اسپیلت البرز - اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز -
16 کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز -
17 کمپ اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
18 هتل اسپیلت البرز رستوران گردشگر هواپیما هواپیما -
اقامت‌ها: 7 شب هتل 3 شب لوج
سهم اسپیلت البرز کلا 50 وعده غذا شامل: 17 وعده صبحانه 16 وعده ناهار 17 وعده شام
سهم مسافر کلا 1 وعده غذا شامل: 1 وعده ناهار
برنامه روزشمار سفر
در برنامه سفر توضیح داده‌ایم که هر روز چه جاذبه‌هایی را می‌بینیم و به کجا می‌رویم.
روز 1
رسیدن به پتروپاولوسک کامچاتسکی، انتقال به هتل، اقامت در هتل.
شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 2
انتقال با هلیکوپتر به دریاچه کوریلس کویه و بازدید هوایی از دهانه های آتشفشانی، اقامت در لوج جنگلی.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در لوج توسط اسپیلت البرز شام در لوج توسط اسپیلت البرز اقامت در لوج
روز 3
روز سوم و چهارم: گشت با قایق و پیاده اطراف دریاچه برای مشاهده خرس های قهوه ای، اقامت در لوج جنگلی.
صبحانه در لوج توسط اسپیلت البرز ناهار در لوج توسط اسپیلت البرز شام در لوج توسط اسپیلت البرز اقامت در لوج
روز 5
انتقال با هلیکوپتر به چشمه های آبگرم آتشفشان خودوتکا، آب تنی و استراحت، گشت هوایی با هلیکوپتر و بازگشت به پتروپاولوسک کامچاتسکی، اقامت در هتل.
صبحانه در لوج توسط اسپیلت البرز ناهار در لوج توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 6
روز اضافی برای هوای خراب، امکان استفاده از گشت انتخابی دیدار از دره آبفشانها با هلیکوپتر، اقامت در هتل.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در هتل توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 7
انتقال با ماشینهای شاسی بلند به منطقه کوساک در نزدیکی میلکوو، رفتن به محل کمپ در کناره های رود کامچاتکا، اقامت در چادر.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در کمپ توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز
روز 8
حرکت به سمت شمال و محل کمپ بعدی در دامنه های آتشفشان تولباچیک، اقامت در چادر.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در کمپ توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز
روز 9
روز نهم و دهم: گشت های بازدید از دهانه آتشفشان تولباچیک و جنگل مرده، اقامت در چادر.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در کمپ توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز
روز 11
انتقال به ماشین به روستای اسو معروف به سوئیس کامچاتکا، دیدار از مردم بومی منطقه همراه با نمایش های ویژه سنتی کامچاتکا، اقامت در هتل.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در هتل توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 12
انتقال به هلیکوپتر به محل زندگی گله داران گوزن اهلی، آشنایی با آداب و رسوم و نحوه زندگی این مردمان، اقامت در چادر.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در کمپ توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز
روز 13
بازگشت به اسوو با هلیکوپتر، بازدید از موزه اسوو، اقامت در هتل.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در هتل توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 14
بازگشت با ماشین به پتروپاولوسک کامچاتسکی و لذت بردن از مناظز طبیعی بینظیر منطقه، اقامت در هتل.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در هتل توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 15
گشت خلیج آواچا با قایق به همراه ماهیگیری، بازدید از جزیره استاریچکوو و دیدار از شیرهای دریایی، انتقال به دامنه های دو آتشفشان موتنوسکی و گورلی، با امکان آب تنی در چشمه های آب گرم، ادامه مسیر تا کمپ اصلی، اقامت در چادر.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز
روز 16
صعود تا دهانه آتشفشان فعال موتنوسکی و بازدید از پدیده های ماگمایی، بازگشت به کمپ و اقامت در چادر.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در کمپ توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز
روز 17
صعود تا دهانه آتشفشان گورلی، بازگشت به پتروپاولوسک کامچاتسکی، اقامت در هتل.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در هتل توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 18
انتقال به فرودگاه، بازگشت به ایران.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در رستوران توسط گردشگر شام در هواپیما توسط هواپیما
تاریخ این تور روی تقویم مشخص است.
تیر مرداد
ش ی د س چ پ ج
24 25 26 27 28 29 30
31 مرد 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
اجرای تور تعطیل
با زدن دکمه نقشه را بزرگ کنید تا ببینید کجا و از چه مسیری می‌رویم.
سایر خدمات

کلیه ترانسفرها در طول برنامه با خودروهای شاسی بلند، تمامی ترانسفرهای هوایی ذکر شده در برنامه بوسیله هلیکوپتر،تمامی وعده های غذایی در حین برنامه شامل 17 وعده صبحانه، 16 وعده ناهار و 17 وعده شام،7 شب اقامت در هتل، 3 شب اقامت در لوج محلی، 7 شب اقامت در چادر،تمامی گشت های روزانه طبق برنامه همراه با ورودیه ها،اخذ مجوزهای لازم برای ورود به منطقه،راهنمای مجرب انگلیسی زبان

هزینه این تور شامل خدمات ذیل نمی شود:

پرواز رفت و برگشت مسکو به پتروپاولوسک کامچاتسکی،ویزای روسیه،تور انتخابی دیدار از دره آبفشانها با هلیکوپتر،هرگونه فعالیتی که در برنامه سفر ذکر نشده باشد


رزرو و خرید آنلاین تور کامچاتکا - روسیه | از 1 مرداد 1402
پیشنهاد ما این است که آنلاین خرید کنید. مراحل ساده و دقیق است. در پایان قرارداد سفر نیز صادر می‌شود.
نوع ثبت‌نام
تعداد
نفر
قیمت هر نفر
5,850 دلار
مبلغ قابل پرداخت
0 ریال
لطفا نوع ثبت‌نام خود را انتخاب نمایید.
با توجه به این که قیمت معین نیست نمی‌توانید کل مبلغ را پرداخت کنید.
7
7
با پرداخت علی الحساب ریالی می‌توانید در این سفر ثبت‌نام کنید.
7
نام
نام خانوادگی
تلفن همراه
ایمیل

اطلاعات تکمیلی

هزینه های تور (دلار): 

هر نفر
5850

توجه:

 •  این تور اعزامی است و از خرداد تا پایان شهریور ماه قابل اجرا می باشد.
 • هزینه پرواز بین المللی بر اساس نرخ مندرج در بلیت جداگانه و علاوه بر قیمت ارزی دریافت می شود.
 • در صورت هرگونه تغییر در هتلها، اقامت جدید در هتل مشابه یا بهتر، بدون هزینه اضافه خواهد بود.
 • برای افراد بالای 55 سال مابه التفاوت هزینه بیمه حوادث  نیز به قیمت تور آنها اضافه می گردد.
 • با توجه به تغییرات نرخ پرواز، پیشنهاد می‌کنیم در صورت قطعی بودن سفر خود، هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه بلیط اقدام فرمایید.

 

دیگر روشهای خرید تور:

در صورتی‌که ثبت‌نام آنلاین برای شما امکان پذیر نبود، می‌توانید با بخش فروش اسپیلت البرز تماس گرفته و پس از اطمینان از وجود ظرفیت تور، مبلغ سفر را به حساب ذیل واریز کرده و آنگاه مشخصات واریزی خود را به همکاران فروش ما اطلاع دهید.

 

نام بانک پارسیان
شماره کارت

6221-0612-2357-3504

شماره حساب

47001045271608

شماره شبا

IR290540103647001045271608

نام صاحب حساب

فتانه اصلانی

 

برای دریافت شماره حسابها به صورت پیامک، عدد  1 را به 02166902680 شماره تلفن اسپیلت البرز ارسال نمائید.

قوانین و شرایط عمومی سفرهای طبیعت گردی که به تصویب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رسیده است حاکم بر کلیه سفرهای طبیعت گردی اسپیلت البرز می باشد. لطفا برای مطالعه اینجا کلیک کنید.


بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف