WhatsApp WhatsApp
اسپیلت البرز
تجربه‌های ناب زندگی
در دل طبیعت
اسپیلت البرز
طرح ویژه خرید سفرهای تابستانی اسپیلت البرز

تخفیف خریدهای گروهی تورهای خارجی تابستان

تخفیف خریدهای گروهی تورهای خارجی تابستان

10/ خرداد/1402

« بدون سفر،  زندگی وجود خارجی ندارد.»

اما فقط برخی سفرها به زندگی ما معنایی تازه و دگرگون می‌بخشند.

 سفرهایی که ما را از عادت زندگی روزمره دور می‌کنند.

 

اگر برای خرید این تورها، بیش از یک نفر باشید، چیزی بیشتراز آن چه هزینه کرده اید نصیب شما می شود.

 

مهلت استفاده از مزایای طرح تابستانه:

10 خرداد 1402 تا 10 تیرماه 30  تیر ماه 1402 (تمدید شد)

 

توجه مهم: ظرفیت تورها برای خرید و بهره مندی از طرح تابستانه محدود است و ممکن است زودتر از مهلت اعلام شده، تکمیل شود.

 

تور ویتنام و کامبوج

تور 14.5 روزه کامبوج و ویتنام

تاریخ حرکت: 21 شهریور 1402        قیمت برای ثبت نام یک نفر: 3190 دلار

قیمت برای ثبت نام دو نفر: 3000 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 100 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام سه نفر: 2960 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 150 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام چهار نفر: 2900 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 200 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام پنج نفر به بالا:  2830 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 250 دلار به ازای هر نفر

 

***

 تور  11.5 روزه ویتنام

تاریخ حرکت: 24 شهریور 1402      قیمت برای یک نفر: 2480 دلار

قیمت برای ثبت نام سه نفر: 2330 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 150 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام چهار نفر: 2280 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 200 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام پنج نفر به بالا:  2230 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 250 دلار به ازای هر نفر

 

***

تور کنیا

تور 10.5 روزه کنیا

تاریخ حرکت: 14 شهریور 1402        قیمت برای یک نفر: 2,790 دلار

قیمت برای ثبت نام دو نفر: 2660  دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 100 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام سه نفر: 2590 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 150 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام چهار نفر: 2500 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 200 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام پنج نفر به بالا:  2440 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 250 دلار به ازای هر نفر

 

***

تور چین

تور 14.5 روزه چین

تاریخ حرکت: 14 شهریور 1402        قیمت برای یک نفر: 3580 دلار

قیمت برای ثبت نام دو نفر: 3460 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 100 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام سه نفر: 3390 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 150 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام چهار نفر: 3300 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 200 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام پنج نفر به بالا:  3250 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 250 دلار به ازای هر نفر

 

***

تور ماداگاسکار

تور13.5 روزه ماداگاسکار

تاریخ حرکت: 30 تیر 1402          قیمت برای یک نفر:  3160 یورو

قیمت برای ثبت نام دو نفر: 2960  یورو به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 100 یورو به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام سه نفر: 2860 یورو به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 150 یورو به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام چهار نفر: 2800 یورو به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 200 یورو به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام پنج نفر به بالا:  2760 یورو به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 250 یورو به ازای هر نفر

 

***

تور ماداگاسکار و موریس

تور 15.5 روزه ماداگاسکار و موریس

تاریخ حرکت: 30 تیر 1402          قیمت برای یک نفر:  3960 یورو

قیمت برای ثبت نام دو نفر: 3660  یورو به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 100 یورو به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام سه نفر: 3600 یورو به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 150 یورو به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام چهار نفر: 3560 یورو به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 200 یورو به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام پنج نفر به بالا:  3490 یورو به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 250 یورو به ازای هر نفر

 

 ***

تور ژاپن

تور 10.5 روزه ژاپن

تاریخ حرکت: 9 شهریور 1402        قیمت برای یک نفر: 4,190 دلار

   قیمت برای ثبت نام دو نفر: 3990 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 100 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام سه نفر: 3950 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 150 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام چهار نفر: 3900 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 200 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام پنج نفر به بالا:  3850 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 250 دلار به ازای هر نفر

 

 ***

تور ونزوئلا

تور 12.5 روزه ونزوئلا

تاریخ حرکت: 16 شهریور 1402        قیمت برای ثبت نام یک نفر: 3280 دلار

قیمت برای ثبت نام دو نفر: 3160 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 100 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام سه نفر: 3090 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 150 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام چهار نفر: 3000 دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 200 دلار به ازای هر نفر

قیمت برای ثبت نام پنج نفر به بالا:  2950دلار به ازای هر نفر -  اعتبار سفر بعدی: 250 دلار به ازای هر نفر

 

 

توجه مهم: هزینه بلیت پرواز به این قیمت اضافه خواهد شد. 

 

 برای اطلاع از جزئیات تورهای خارجی تابستان 1402 بر روی آن کلیک کنید.

 


10/ خرداد/1402بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف