شرکت خدمات مسافرتی و طبیعت گردی اسپیلت البرز

شرایط قرارداد سفرهای خارجی

 موضوع قرارداد: موضوع این قرارداد تعیین حدود وظایف و مسئولیت‌های طرفین و همچنین خدمات و نرخ سفر برای انجام مسافرت یا سفر‌های دسته جمعی می‌باشد.

شرح خدمات: خدمات، نرخ و زمان سفر بر اساس صفحه اصلی قرارداد  بوده که این شرایط به آن ضمیمه می‌باشد.

 

شرایط عمومی قرارداد:

ماده 1- چنانچه سفر به حد نصاب مورد نظر متناسب با ظرفیت آن نرسد، کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی به مسافر می‌باشد.

ماده 2- مسافر موظف است هنگام ثبت نام، هزینه بلیت مطابق پیوست شماره 1 بعلاوه 50% هزینه کل سفر را در قبال اخذ رسید، پرداخت و تا یک ماه قبل از تاریخ حرکت الباقی مبلغ سفر را تسویه نماید.

تبصره 1- تأمین هزینه ارزی سفر به طرق قانونی به عهده مسافرین می باشد.

ماده 3- درخصوص ثبت نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت هرگونه پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشند.

ماده 4- مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردی خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید و بدیهی است درج هرگونه مغایرتی که در مشخصات مسافر صورت گرفته متوجه نماینده و مسافر بوده و کارگزار در این خصوص هیچ گونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.

ماده 5- در طول سفر، امکان دیر یا زود شدن ساعات صرف غذا، خواب و استراحت، کم و زیاد شدن طول راه ها در روز و شب (با وسیله نقلیه و یا در راه پیمایی ها) در شرایط نامساعد آب و هوایی، محیطی، محلی و یا حوادث غیر مترقبه وجود دارد.

ماده 6- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نماینده کمیته طبیعت گردی، مرجع رسیدگی حکم بوده و آراء صادره مورد توافق طرفین خواهد بود.

ماده 7- سفر های نوروزی شامل سفرهایی می باشد که در فاصله زمانی 25 اسفند لغایت 15 فروردین سال بعد برگزار می گردد.

 

 

 

 بخش هتل ها و محل های اقامت:

ماده 8- قیمت هر سفر براساس اتاق دو نفره تنظیم گردیده و مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک نفره می باشند.

ماده 9- ساعات تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت 14 و تخلیه آن به هنگام خروج  ساعت 11 می باشد.

ماده10- در اتاق های دو تخته، تخت سوم از نوع سفری و یا کاناپه تاشو بوده که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

ماده 11- در اقامتگاه های محلی یا محیط های طبیعی غیر هتل (کمپ، لوج، خانه محلی، خانه محلی تجهیز شده) امکان استفاده از چادر یا اتاق اختصاصی برای مسافر وجود ندارد و زمان لازم برای برپایی کمپ و جمع آوری آن مورد قبول مسافر می باشد.

 

بخش ویزا:

ماده12- کارگزار در خصوص عدم صدور ویزا از سوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و در صورتی که مسافرین به صورت گروهی ثبت نام نموده و یا به دلایلی سفارتخانه مربوطه از صدور ویزا برای هر یک از مسافرین ممانعت نماید، سایر مسافرین می بایست از سفر استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف بایستی مطابق ماده 36  قرارداد، جرایم متعلقه را پرداخت نمایند.

تبصره 2- در صورتی که مسافر کلیه مدارک مورد نیاز را به موقع تسلیم و در وقت مقرر در سفارت خانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هر علت سفارت از صدور ویزا وی خودداری نماید، مسافر حق هیچگونه اعتراضی نداشته و کارگزار موظف به استرداد وجه

دریافتی پس از کسر هزینه های انجام شده (شامل کنسلی بلیت هواپیما، کنسلی هتل، هزینه ویزا و 10 %  مجموع هزینه کل سفر به منظور خدمت صورت گرفته شده) به مسافر خواهد بود.

ماده13- در صورت درخواست سفارت خانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر و یا انگشت نگاری به منظور صدور ویزا، مسافر باید با هماهنگی کارگزار در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعیین شده و یا عدم ارائه مدارک کافی درخواستی از سوی سفارت که منجر به عدم دریافت ویزا می گردد، جرایم منعقده در ماده 36 این قرارداد اخذ خواهد شد.

ماده 14- چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد، مسافر می بایست مقدمات را از قبل آماده نموده باشد.

ماده 15- در صورتی که به هنگام ابطال تور توسط مسافر، ویزای وی اخذ شده باشد کارگزار مجاز به ابطال ویزای مربوطه توسط مقامات سفارت صادر کننده ویزا خواهد بود و هزینه قانونی مربوط به ویزا نیز به اضافه جرائم ابطال تور از مسافر اخذ خواهد شد.

 

 بخش پرواز:

ماده 16- در خصوص امور مربوط به پروازهای هوایی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضاء رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1995 در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

ماده 17- مسئولیت تاخیر،کنسلی، سرویس داخل هواپیما و همچنین مسائل فنی پرواز در کلیه پروازهای موجود در برنامه سفر، به عهده شرکت هواپیمایی است.

 

 بخش ضمانت نامه:

ماده 18- ارائه ضمانت نامه  معتبر بر حسب نیاز سفرهایی که احتیاج به معرفی ضامن و یا ارائه ضمانت نامه دارد از سوی مسافر الزامی است.

تبصره 1- در صورتیکه مسافر یا هر کدام از مسافران یاد شده در این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده در قرارداد، خودداری نمایند، کارگزار می تواند ضمانت نامه مورد توافق در این قرارداد را مطابق مواد 221 و 230 قانون مدنی به عنوان خسارت ناشی از تخلف انجام شده، برداشت کند و مسافر و یا وکیل قانونی وی، حق هرگونه اعتراض و درخواست تعدیل از محکمه را از خود سلب نماید. این بند بر اساس ماده 10 قانون مدنی بوده و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است.

 

تعهدات مسافر:

ماده 19- رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.

ماده20- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت  شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت،  شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه گشت خواهد بود و کارگزار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده 21- هرگونه هزینه و خسارت در طول سفر که به دلایل تبعیت نکردن از دستورات راهنما، گشت های خارج از خدمات کارگزار و یا عدم استفاده از لوازم ضروری شخصی هر سفر، تماماً متوجه مسافر خواهد بود و مسافر تنها می تواند بر اساس تبصره 10 ماده 33  از خدمات بیمه استفاده نماید.

ماده 22- مسافر می باید در طول سفر کلیه ضوابط حاکم بر سفر را پذیرفته و در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به محل های اقامت، وسایل حمل و نقل و مکان های مورد بازدید شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.

ماده 23- در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت سفر اعم از افزایش نرخ بلیط، وسایل حمل و نقل شامل هواپیما، قطار، کشتی و حمل و نقل های زمینی، هتل و یا سایر خدمات، با ارائه مدرک مستند از سوی کارگزار، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار می‌باشد.

تبصره 1- چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد، موظف به پرداخت جریمه (مطابق با ماده 36) خواهد شد.

ماده 24- چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرایط طبیعی و محیطی و یا حوادث غیر مترقبه، بخشی از گشت را ابطال کرده و خارج از چارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل یا کرایه وسایل نقلیه یا هرگونه خدمات اضافی دیگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار است.

ماده 25-کلیه هزینه های اضافه و خارج از برنامه و یا گشت های اختیاری به عهده مسافرین می باشد که لازم است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

ماده 26- پرداخت هزینه سفر از طرف مسافر  به کارگزار به منزله مطالعه دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر می باشد و مسافر موظف است با مراجعه حضوری خود یا نماینده رسمی‎اش به محل دفتر کارگزار، ضمن امضای قرارداد یک نسخه از آن را دریافت دارد. در صورت عدم مراجعه حضوری مسافر و عدم امضای قرارداد، نفس واریز وجه به حساب کارگزار به منزله تایید و قبول قرارداد و شرایط آن می باشد  و کلیه مسئولیت های ناشی از عدم توجه به مفاد این قرارداد متوجه مسافر خواهد بود.

تبصره 1- مسافر پس از واریز وجه نقد به حساب کارگزار ملزم  به اطلاع کتبی به کارگزار و دریافت تاییدیه ثبت نام می باشد، در غیر اینصورت ثبت نام آن مورد تایید نمی باشد.

ماده 27- مسئولیت مراقبت از فرزندان و حفظ اموال و مدارک شخصی در تمام طول سفر به عهده مسافر بوده و در این خصوص هیچ نوع مسئولیتی متوجه راهنما و یا کارگزار نخواهد بود.

ماده 28- مسافر یا نماینده ایشان موظف است بر اساس سطح توانایی جسمی خود و همراهان در تور ثبت نام نماید و همچنین در صورت مصرف هرگونه داروی تجویز شده از سوی پزشک و یا استفاده از تجهیزات پزشکی خاص، آنها را در طول سفر همراه داشته باشد و می بایست راهنمای سفر خود را از این موضوع مطلع نماید.

تبصره 1- هرگونه مشکلات و هزینه ناشی از عدم آمادگی جسمانی یا عدم آگاهی مسافر از وضعیت جسمانی خود و یا امراض احتمالی مسافر در طول سفر بعهده مسافر خواهد بود.

ماده 29- چنانچه مسافر ممنوع الخروج باشد و یا در بدو ورود به کشوری مقامات محلی از ورود وی جلوگیری به عمل آورند، مسافر ملزم به پرداخت جریمه­های ماده36  قرارداد بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاری جهت بازگشت  مسافر به کشور بوده و هیچ مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود. کلیه هزینه­های اقامت در سالن ترانزیت تا زمان بازگشت به عهده مسافر می­باشد.

 

تعهدات کارگزار :

ماده 30- کارگزار موظف است برنامه سفر مورد قرارداد را با ذکر مشخصات آن، در هنگام عقد قرارداد و مراجعه حضوری مسافر به دفتر شرکت، به امضاء مسافر یا نماینده ایشان رسانیده و به او ارائه نماید.

ماده 31- کارگزار متعهد است که برنامه سفر مورد توافق را بطور کامل انجام دهد و در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل شرایط فوق العاده جوی، جنگ، شورش و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا سفر شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده 32- در سفرهای زمینی، اگر وسیله نقلیه به هر دلیل از حرکت باز ایستد، جایگزینی و هزینه وسیله نقلیه جدید بر عهده کارگزار بوده و زمان لازم جهت تأمین وسیله نقلیه جدید و تأخیر در اجرای سفر مورد قبول مسافر است.

ماده 33 - کارگزار موظف است در سفرهای زمینی از وسیله نقلیه متناسب با تعداد مسافران و مسیر گشت  (اعم از آسفالت یا خاکی) استفاده نماید.

ماده 34- کارگزار موظف است بیمه سفر را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در محدوده مکانی و زمانی سفر، مسافر می‌تواند بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.

تبصره 1- در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد، مسافر می­تواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی با ارائه مدارک از مراجع درمانی، به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید. در خصوص هزینه های درمانی مازاد بر بیمه مسئولیت کارگزار و هزینه های طول درمان، هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

تبصره 2- درصورتی که مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی  به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و کارگزار در خارج از این زمان هیچگونه مسئولیتی در قبال مسافر نخواهد داشت.

 

شرایط ابطال سفر :  

ماده 35- در خواست انصراف از سفر باید قبل از حرکت سفر و توسط شخص امضاء کننده قرارداد و به صورت مکتوب انجام شود.

تبصره 1- کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت نماید.

ماده 36 - شرایط ابطال سفرهای عادی و نوروزی توسط مسافر

زمان ابطال سفر های عادی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ سفر

ملاحظات

(سفرهای عادی و نوروزی)

زمان ابطال سفر های نوروزی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ سفر

از ثبت نام تا 30 روز قبل از سفر

20%

* جریمه کنسلی بلیت هواپیما و قطار جداگانه دریافت خواهد شد.

* در صورت چارتر بودن محل اقامت، بلیت هواپیما یا قطار، مبلغ مسترد نخواهد شد.

از ثبت نام تا 30 روز قبل از سفر

30%

از 29 تا 21 روز قبل از سفر

30%

از 29 تا 21 روز قبل از سفر

40%

از 20 تا 7 روز قبل از سفر

50%

از 20 تا 7 روز قبل از سفر

60%

از6 تا 3 روز  قبل از سفر

70%

از 6 روز تا زمان حرکت

100%

از 2 روز تا زمان حرکت

100%

تبصره 1 – در صورتی که سفر بخصوصی، بنا به شرایط کارگزار محلی در کشور مقصد، شرایط کنسلی متفاوتی داشته باشد، کارگزار می تواند آن شرایط را در شروط مازاد ضمن قرارداد وارد کرده و پس از امضای مسافر به عنوان شرایط عمومی آن قرارداد اطلاق خواهد شد.

این قرارداد در 36 ماده و 11 تبصره در 2 نسخه همره با پیوست که هرکدام حکم واحد را دارد تنظیم و بر اساس موارد 230 و 221 و 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد. یک نسخه از این قرارداد تحویل مسافر و نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود.