اسپیلت البرز
تجربه‌های ناب زندگی
در دل طبیعت
اسپیلت البرز
نمایش در قالب لیست نمایش همراه با عکس
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ قیمت

صعود قله آکونکاگوا

6962 متر- آرژانتین موجود 21 روزه 1398/11/16 6,400 دلار

صعود قله برودپیک

8047 متر موجود 50 روزه 1398/03/01 از 4,900 دلار

صعود قله خانتانگری (جنوبی)

7010 متر جبهه جنوبی (قرقیزستان) موجود 21 روزه 1398/04/06 از 2,110 دلار

صعود قله دنالی

6190 متر موجود 25 روزه 1398/03/24 از 10,900 دلار

صعود قله لنین

7134 متر، قرقیزستان موجود 22 روزه 1398/04/01 از 1,410 دلار

صعود قله موستاق آتا

7546 متر- چین موجود 22 روزه 1398/04/15 از 3,600 دلار

صعود قله وینسن

4892 متر موجود 16 روزه 1398/11/05 از 42,000 دلار

صعود قله پابدا

7439 متر موجود 27 روزه 1398/04/15 از 2,110 دلار

صعود قله کارستنس پیرامید

4884 متر موجود 10 روزه 1398/05/15 از 10,500 دلار

صعود قله کمونیزم

7495 متر، تاجیکستان موجود 31 روزه 1398/04/01 از 2,620 دلار

صعود قله کورژونفسکایا

7105 متر، تاجیکستان موجود 31 روزه 1398/04/15 از 2,620 دلار

صعود قله گاشربروم 1 یا 2

(8035 - 8067 متر) موجود 54 روزه 1398/03/01 از 6,600 دلار
برای پیدا کردن سفر مورد نظرتان از فیلترینگ و مرتب‌سازی کمک بگیرید.
فیلترینگ
فیلتر
طبیعت‌گردی و جهان‌گردی
کوهنوردی
قیمت
447,000 تومان
488,500 تومان

صعود قله آکونکاگوا 6962 متر- آرژانتین

سفر 21 روزه
از 1398/11/16
6,400 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله برودپیک 8047 متر

سفر 50 روزه
از 1398/03/01
از 4,900 دلار
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله خانتانگری (جنوبی) 7010 متر جبهه جنوبی (قرقیزستان)

سفر 21 روزه
از 1398/04/06
از 2,110 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله دنالی 6190 متر

سفر 25 روزه
از 1398/03/24
از 10,900 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله لنین 7134 متر، قرقیزستان

سفر 22 روزه
از 1398/04/01
از 1,410 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله موستاق آتا 7546 متر- چین

سفر 22 روزه
از 1398/04/15
از 3,600 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله وینسن 4892 متر

سفر 16 روزه
از 1398/11/05
از 42,000 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله پابدا 7439 متر

سفر 27 روزه
از 1398/04/15
از 2,110 دلار
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله کارستنس پیرامید 4884 متر

سفر 10 روزه
از 1398/05/15
از 10,500 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله کمونیزم 7495 متر، تاجیکستان

سفر 31 روزه
از 1398/04/01
از 2,620 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله کورژونفسکایا 7105 متر، تاجیکستان

سفر 31 روزه
از 1398/04/15
از 2,620 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله گاشربروم 1 یا 2 (8035 - 8067 متر)

سفر 54 روزه
از 1398/03/01
از 6,600 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین


شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!