اسپیلت البرز
تجربه‌های ناب زندگی
در دل طبیعت
اسپیلت البرز

کامچاتکا

هزینه دلاری با قیمت امروز دلار 126,000 ریال 598,500,000 ریال
قیمت ریالی 0 تومان
جمع کل 598,500,000 تومان
چگونه محاسبه شده؟ کلیک کنید.
از 4,750 دلار = 598,500,000 ریال + هزینه بلیت هواپیما
18 روزه
از 1 شهریور 1398
تماس با اسپیلت البرز کد 2803
این سفر در یک نگاه
در اینجا اطلاعات کلیدی سفر به طور خلاصه آمده است.
 • زمان حرکت: جمعه 1398/06/01 - ساعت 03:30 صبح
 • کشور‌ مورد بازدید: نامشخص
 • مدت: 18 روزه از 1 شهریور (18 روز و 17 شب)
 • زمان بازگشت: 1398/06/18 حدود ساعت 21:00
 • تعداد روز مرخصی: نیاز به 11 روز مرخصی + 2 روز 5شنبه
 • اقامت: 7 شب هتل3 شب لوج7 شب کمپ
 • محل حرکت: تهران، فرودگاه امام خمینی. لطفاً 3 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشید.
 • وسیله نقلیه اصلی: هواپیما
 • قیمت: از 4,750 دلار = 598,500,000 ریال + هزینه بلیت هواپیما
 • وسیله نقلیه محلی: وسیله نقلیه توریستی متناسب با تعداد نفراتوسیله نقلیه محلیهواپیما

جاذبه‌ها و آلبوم عکس
جاذبه‌ها

دیدار از آتشفشان فعال موتنوسکی، دیدار از خرس های قهوه ای در طبیعت وحشی، آب تنی در چشمه های آبگرم آتشفشانی،گشت های هوایی با هلیکوپتر بر فراز دهانه های آتشفشانی،صعود دو کوه آتشفشانی گورلی و موتنوسکی، دیدار از دریاچه کوریلس کویه، دیدار از دهانه آتشفشان تولباچیک و جنگل مرده.

آلبوم عکس کامچاتکا


به روی عکس‌ها کلیک کنید تا عکس‌های سفر را بزرگ‌تر ببینید.

عکس‌های بیشتر
تصویر 3 از 11
اقامت و غذا
با کمک این جدول برنامه اقامت و وعده‌های غذایی سفر نمایش داده شده است.
روز صبحانه ناهار شام اقامت
مکان توسط مکان توسط مکان توسط نوع اقامت توضیح
1 - - - - هتل اسپیلت البرز هتل -
2 هتل اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج -
3 لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج -
4 لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز لوج -
5 لوج اسپیلت البرز لوج اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
6 هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
7 هتل اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ -
8 کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ -
9 کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ -
10 کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ -
11 کمپ اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
12 هتل اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ -
13 کمپ اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
14 هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
15 هتل اسپیلت البرز - اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ -
16 کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ اسپیلت البرز کمپ -
17 کمپ اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل اسپیلت البرز هتل -
18 هتل اسپیلت البرز رستوران گردشگر هواپیما هواپیما -
اقامت‌ها: 7 شب هتل 3 شب لوج 7 شب کمپ
سهم اسپیلت البرز کلا 50 وعده غذا شامل: 17 وعده صبحانه 16 وعده ناهار 17 وعده شام
سهم مسافر کلا 1 وعده غذا شامل: 1 وعده ناهار
برنامه روزشمار سفر
در برنامه سفر توضیح داده‌ایم که هر روز چه جاذبه‌هایی را می‌بینیم و به کجا می‌رویم.
روز 1
رسیدن به پتروپاولوسک کامچاتسکی، انتقال به هتل، اقامت در هتل.
شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 2
انتقال با هلیکوپتر به دریاچه کوریلس کویه و بازدید هوایی از دهانه های آتشفشانی، اقامت در لوج جنگلی.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در لوج توسط اسپیلت البرز شام در لوج توسط اسپیلت البرز اقامت در لوج
روز 3
روز سوم و چهارم: گشت با قایق و پیاده اطراف دریاچه برای مشاهده خرس های قهوه ای، اقامت در لوج جنگلی.
صبحانه در لوج توسط اسپیلت البرز ناهار در لوج توسط اسپیلت البرز شام در لوج توسط اسپیلت البرز اقامت در لوج
روز 5
انتقال با هلیکوپتر به چشمه های آبگرم آتشفشان خودوتکا، آب تنی و استراحت، گشت هوایی با هلیکوپتر و بازگشت به پتروپاولوسک کامچاتسکی، اقامت در هتل.
صبحانه در لوج توسط اسپیلت البرز ناهار در لوج توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 6
روز اضافی برای هوای خراب، امکان استفاده از گشت انتخابی دیدار از دره آبفشانها با هلیکوپتر، اقامت در هتل.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در هتل توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 7
انتقال با ماشینهای شاسی بلند به منطقه کوساک در نزدیکی میلکوو، رفتن به محل کمپ در کناره های رود کامچاتکا، اقامت در چادر.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در کمپ توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز اقامت در کمپ
روز 8
حرکت به سمت شمال و محل کمپ بعدی در دامنه های آتشفشان تولباچیک، اقامت در چادر.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در کمپ توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز اقامت در کمپ
روز 9
روز نهم و دهم: گشت های بازدید از دهانه آتشفشان تولباچیک و جنگل مرده، اقامت در چادر.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در کمپ توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز اقامت در کمپ
روز 11
انتقال به ماشین به روستای اسو معروف به سوئیس کامچاتکا، دیدار از مردم بومی منطقه همراه با نمایش های ویژه سنتی کامچاتکا، اقامت در هتل.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در هتل توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 12
انتقال به هلیکوپتر به محل زندگی گله داران گوزن اهلی، آشنایی با آداب و رسوم و نحوه زندگی این مردمان، اقامت در چادر.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در کمپ توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز اقامت در کمپ
روز 13
بازگشت به اسوو با هلیکوپتر، بازدید از موزه اسوو، اقامت در هتل.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در هتل توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 14
بازگشت با ماشین به پتروپاولوسک کامچاتسکی و لذت بردن از مناظز طبیعی بینظیر منطقه، اقامت در هتل.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در هتل توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 15
گشت خلیج آواچا با قایق به همراه ماهیگیری، بازدید از جزیره استاریچکوو و دیدار از شیرهای دریایی، انتقال به دامنه های دو آتشفشان موتنوسکی و گورلی، با امکان آب تنی در چشمه های آب گرم، ادامه مسیر تا کمپ اصلی، اقامت در چادر.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز اقامت در کمپ
روز 16
صعود تا دهانه آتشفشان فعال موتنوسکی و بازدید از پدیده های ماگمایی، بازگشت به کمپ و اقامت در چادر.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در کمپ توسط اسپیلت البرز شام در کمپ توسط اسپیلت البرز اقامت در کمپ
روز 17
صعود تا دهانه آتشفشان گورلی، بازگشت به پتروپاولوسک کامچاتسکی، اقامت در هتل.
صبحانه در کمپ توسط اسپیلت البرز ناهار در هتل توسط اسپیلت البرز شام در هتل توسط اسپیلت البرز اقامت در هتل
روز 18
انتقال به فرودگاه، بازگشت به ایران.
صبحانه در هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در رستوران توسط گردشگر شام در هواپیما توسط هواپیما
تاریخ این تور روی تقویم مشخص است.
شهریور مرداد
ش ی د س چ پ ج
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 شهر
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
اجرای تور تعطیل
با زدن دکمه نقشه را بزرگ کنید تا ببینید کجا و از چه مسیری می‌رویم.
سایر خدمات

کلیه ترانسفرها در طول برنامه با خودروهای شاسی بلند، تمامی ترانسفرهای هوایی ذکر شده در برنامه بوسیله هلیکوپتر،تمامی وعده های غذایی در حین برنامه شامل 17 وعده صبحانه، 16 وعده ناهار و 17 وعده شام،7 شب اقامت در هتل، 3 شب اقامت در لوج محلی، 7 شب اقامت در چادر،تمامی گشت های روزانه طبق برنامه همراه با ورودیه ها،اخذ مجوزهای لازم برای ورود به منطقه،راهنمای مجرب انگلیسی زبان

هزینه این تور شامل خدمات ذیل نمی شود:

پرواز تهران به پتروپاولوسک کامچاتسکی،ویزای روسیه،تور انتخابی دیدار از دره آبفشانها با هلیکوپتر،هرگونه فعالیتی که در برنامه سفر ذکر نشده باشد


در حال حاضر امکان "رزرو / خرید آنلاین" وجود ندارد.

اطلاعات تکمیلی

هزینه های تور (دلار): 

هر نفر
4750

توجه:

 •  این تور اعزامی است و از خرداد تا پایان شهریور ماه قابل اجرا می باشد.
 • هزینه پرواز بین المللی بر اساس نرخ مندرج در بلیت جداگانه و علاوه بر قیمت ارزی دریافت می شود.
 • در صورت هرگونه تغییر در هتلها، اقامت جدید در هتل مشابه یا بهتر، بدون هزینه اضافه خواهد بود.
 • برای افراد بالای 55 سال مابه التفاوت هزینه بیمه حوادث  نیز به قیمت تور آنها اضافه می گردد.
 • با توجه به تغییرات نرخ پرواز، پیشنهاد می‌کنیم در صورت قطعی بودن سفر خود، هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه بلیط اقدام فرمایید.