اسپیلت البرز
تجربه‌های ناب زندگی
در دل طبیعت
اسپیلت البرز
این تور برگزار شده است.

کرمان،کویر لوت تا میمند

قطار شش تخته برای رفت و چهار تخته برای برگشت- اقامت هتل-نوروز 97
5.5 روزه
از 1 فروردین 1397
تماس با اسپیلت البرز کد 1970
این سفر در یک نگاه
در اینجا اطلاعات کلیدی سفر به طور خلاصه آمده است.
  • زمان حرکت: چهارشنبه 1397/01/01 - ساعت 20:00
    (لطفا یک ساعت قبل در ایستگاه راه آهن حضور یابید.)
  • مدت: 5.5 روزه از 1 فروردین (6 روز و 5 شب)
  • زمان بازگشت: 1397/01/06 حدود ساعت 07:00 صبح
  • اقامت: 2 شب قطار3 شب هتل 3 ستاره
  • تعداد وعده‌های غذایی: 7 وعده با اسپیلت البرز
  • محل حرکت: ایستگاه راه آهن (محل جمع شدن گروه داخل سالن اصلی مقابل ماکت قرآن)
  • وسیله نقلیه اصلی: قطار رفت با قطار شش تخته لوکس و برگشت این سفر با قطار چهار تخته درجه یک
  • وسیله نقلیه محلی: اتوبوس توریستی (اتوبوس 44 نفره جهت گشتهای منطقه)

جاذبه‌ها و آلبوم عکس
جاذبه‌ها

رفت با قطار شش تخته لوکس و برگشت این سفر با قطار چهار تخته درجه یک می باشد. طبیعت گردی در منطقه اعجاب انگیز کلوتها، گشت منطقه رودشور "تنها رود دائمی بیابان لوت"،کریستالها و چندضلعی های نمک، دیدار از نبکاها"گلدانهای خود ساخته کویری"، بازدید ازکمپ کویری کوتوها، قلعه وقنات شفی‌آباد، سرو هزار ساله سیرچ،  باغ شازده ماهان و مقبره فاخر شاه‌نعمت‌الله ولی، دیدار از ارگ راین که در زلزله بم توانست ایستاده بماند، حمام گنجعلی خان وگشت بازار سنتی کرمان، دیدار از روستای بدوی و غارنشین میمند و صرف ناهار در یکی از غارهای مسکونی.

اقامت و غذا
با کمک این جدول برنامه اقامت و وعده‌های غذایی سفر نمایش داده شده است.
روز صبحانه ناهار شام اقامت
مکان توسط مکان توسط مکان توسط نوع اقامت توضیح
1 - - - - رستوران قطار گردشگر قطار شش تخته لوکس
2 رستوران قطار اسپیلت البرز رستوران اسپیلت البرز رستوران گردشگر هتل 3 ستاره گواشیر
3 رستوران هتل اسپیلت البرز خانه محلی اسپیلت البرز رستوران گردشگر هتل 3 ستاره گواشیر
4 رستوران هتل اسپیلت البرز رستوران اسپیلت البرز رستوران گردشگر هتل 3 ستاره گواشیر
5 رستوران هتل اسپیلت البرز رستوران گردشگر رستوران قطار گردشگر قطار چهار تخته درجه یک
6 - - - - - - -
اقامت‌ها: 2 شب قطار 3 شب هتل 3 ستاره
سهم اسپیلت البرز کلا 7 وعده غذا شامل: 4 وعده صبحانه 3 وعده ناهار
سهم مسافر کلا 6 وعده غذا شامل: 1 وعده ناهار 5 وعده شام
تعداد میان وعده بر عهده اسپیلت البرز: 4 وعده
برنامه روزشمار سفر
در برنامه سفر توضیح داده‌ایم که هر روز چه جاذبه‌هایی را می‌بینیم و به کجا می‌رویم.
روز 1
راس ساعت 19/00 (7) عصر حضور در سالن اصلی راه آهن تهران جلوی ماکت قرآن برای هماهنگی و سوار شدن به قطار شش تخته لوکس، حرکت قطار راس ساعت 20:00
توجه: حتماً باید همه گروه نیم ساعت قبل از حرکت از گیت عبور نمایند.
داخل قطار معرفی کوپه به کوپه و توضیحات کلی در مورد سفر، همچنین پذیرایی اسپیلت توسط لیدر صورت می گیرد سپس همسفران می روند برای صرف شام که به عهده خودشان است و استراحت شبانه.
شام در رستوران قطار توسط گردشگر اقامت در قطار
روز 2
صرف صبحانه در قطار شش تخته لوکس و حدود ساعت 11:00 صبح رسیدن به شهر کرمان، ادامه با وسیله نقلیه توریستی محلی برای دیدار از باغ شازده ماهان نمادی از باغ های فاخر ایرانی و باز دید از مقبره شاه نعمت الله ولی، صرف ناهار و دیدار از ارگ بزرگ راین و برخی جاذبه های شهر کرمان، رفتن به هتل و تحویل گرفتن اتاقها، وقت آزاد برای صرف شام و استراحت.
صبحانه در رستوران قطار توسط اسپیلت البرز ناهار در رستوران توسط اسپیلت البرز شام در رستوران توسط گردشگر اقامت در هتل 3 ستاره
روز 3
صرف صبحانه و حرکت به سوی شهر کویری شهداد، گشت و پیاده روی در کویر لوت وکلوتها بازدید از رود شور تنها رود دائمی لوت، دیدار از کمپ کویری کوتوها و صرف ناهار در منطقه، دیدار ازقلعه و قنات شفیع آباد، بازدید از نبکاها و سرو کهنسال سیرچ، بازگشت به هتل و وقت آزاد برای صرف شام و استراحت.
صبحانه در رستوران هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در خانه محلی توسط اسپیلت البرز شام در رستوران توسط گردشگر اقامت در هتل 3 ستاره
روز 4
صرف صبحانه و حرکت به سوی روستای غار نشین میمند، دیدار از زندگی غار نشینی و صرف ناهار در این روستا، بازگشت به هتل و وقت آزاد برای صرف شام و استراحت.
صبحانه در رستوران هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در رستوران توسط اسپیلت البرز شام در رستوران توسط گردشگر اقامت در هتل 3 ستاره
روز 5
صرف صبحانه و تحویل دادن اتاقهای هتل، حرکت برای دیدار از جاذبه های شهر کرمان و بازدید از حمام گنجعلی‌خان، صرف ناهار در رستوران و رفتن به راه آهن برای سوار شدن به قطار چهار تخته درجه یک، حرکت راس ساعت 15:55.
صبحانه در رستوران هتل توسط اسپیلت البرز ناهار در رستوران توسط گردشگر شام در رستوران قطار توسط گردشگر اقامت در قطار
روز 6
رسیدن به تهران حدود ساعت 7 صبح.
در حال حاضر امکان "رزرو / خرید آنلاین" وجود ندارد.