اسپیلت البرز
تجربه‌های ناب زندگی
در دل طبیعت
اسپیلت البرز
نمایش در قالب لیست نمایش همراه با عکس
برای پیدا کردن سفر مورد نظرتان از مرتب‌سازی کمک بگیرید.
نام تور عنوان ظرفیت مدت تاریخ قیمت

صعود قله لنین

7134 متر، قرقیزستان موجود 22 روزه 1400/04/01 1,410 دلار

صعود قله پابدا

7439 متر موجود 27 روزه 1400/04/15 2,110 دلار

صعود قله خانتانگری (جنوبی)

7010 متر جبهه جنوبی (قرقیزستان) موجود 21 روزه 1400/04/06 2,410 دلار

صعود قله کمونیزم

7495 متر، تاجیکستان موجود 31 روزه 1400/04/01 2,620 دلار

صعود قله کورژونفسکایا

7105 متر، تاجیکستان موجود 31 روزه 1400/04/15 2,620 دلار

صعود قله موستاق آتا

7546 متر- چین موجود 22 روزه 1400/04/15 3,600 دلار

صعود قله برودپیک

8047 متر موجود 50 روزه 1400/03/01 4,900 دلار

صعود قله گاشربروم 1 یا 2

(8035 - 8067 متر) موجود 54 روزه 1400/03/25 5,750 دلار

صعود قله آکونکاگوا

6962 متر- آرژانتین موجود 21 روزه 1400/11/16 6,400 دلار

صعود قله ماناسلو

8091 متر موجود 43 روزه 1400/01/17 9,990 دلار

صعود قله کارستنس پیرامید

4884 متر موجود 10 روزه 1400/05/15 10,500 دلار

صعود قله دنالی

6190 متر موجود 25 روزه 1400/03/24 10,900 دلار

صعود قله اورست

جبهه جنوبی-8848 متر، بهار 1400 موجود 60 روزه 1400/01/17 30,400 دلار

صعود قله وینسن

4892 متر موجود 16 روزه 1400/11/05 42,000 دلار
برای پیدا کردن سفر مورد نظرتان از فیلترینگ و مرتب‌سازی کمک بگیرید.
فیلترینگ
فیلتر
طبیعت‌گردی و جهان‌گردی
کوهنوردی
قیمت
447,000 تومان
488,500 تومان

صعود قله لنین 7134 متر، قرقیزستان

سفر 22 روزه
از 1400/04/01
1,410 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله پابدا 7439 متر

سفر 27 روزه
از 1400/04/15
2,110 دلار
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله خانتانگری (جنوبی) 7010 متر جبهه جنوبی (قرقیزستان)

سفر 21 روزه
از 1400/04/06
2,410 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله کمونیزم 7495 متر، تاجیکستان

سفر 31 روزه
از 1400/04/01
2,620 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله کورژونفسکایا 7105 متر، تاجیکستان

سفر 31 روزه
از 1400/04/15
2,620 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله موستاق آتا 7546 متر- چین

سفر 22 روزه
از 1400/04/15
3,600 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله برودپیک 8047 متر

سفر 50 روزه
از 1400/03/01
4,900 دلار
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله گاشربروم 1 یا 2 (8035 - 8067 متر)

سفر 54 روزه
از 1400/03/25
5,750 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله آکونکاگوا 6962 متر- آرژانتین

سفر 21 روزه
از 1400/11/16
6,400 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله ماناسلو 8091 متر

سفر 43 روزه
از 1400/01/17
9,990 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله کارستنس پیرامید 4884 متر

سفر 10 روزه
از 1400/05/15
10,500 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله دنالی 6190 متر

سفر 25 روزه
از 1400/03/24
10,900 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله اورست جبهه جنوبی-8848 متر، بهار 1400

سفر 60 روزه
از 1400/01/17
30,400 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین

صعود قله وینسن 4892 متر

سفر 16 روزه
از 1400/11/05
42,000 دلار + هزینه بلیت هواپیما
رزرو / خرید آنلاین


شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!