اسپیلت البرز
تجربه‌های ناب زندگی
در دل طبیعت
اسپیلت البرز
نمایش در قالب لیست نمایش همراه با عکس
برای پیدا کردن سفر مورد نظرتان از مرتب‌سازی کمک بگیرید.
نام تور عنوان ظرفیت مدت تاریخ قیمت

تور کوهپیمایی متوسط میان کوچه باغات بند عیش

ارتفاع 2800 متر موجود 1 روزه 1399/08/09 3,850,000 ریال

تور صعود قله بندعیش

ارتفاع 2800 متر موجود 1 روزه 1399/08/09 3,850,000 ریال

تور کوهپیمایی متوسط در ارتفاعات روستای لالون

ارتفاع 3900 متر موجود 1 روزه 1399/08/13 3,850,000 ریال

تور صعود به گردنه ورزاب

ارتفاع 3900 متر موجود 1 روزه 1399/08/13 3,850,000 ریال

تور صعود قله الیمستان- فولبرد

ارتفاع 2500 متر موجود 1 روزه 1399/08/23 3,850,000 ریال

تور کوهپیمایی متوسط درجنگل الیمستان

لذت از انرژی هیرکانی موجود 1 روزه 1399/08/23 3,850,000 ریال

تور کوهپیمایی متوسط تا دشت جانستون

طبیعت روستای آبنیک موجود 1 روزه 1399/08/30 3,850,000 ریال

تور صعود قله خرسنگ جنوبی

ارتفاع 3950 متر موجود 1 روزه 1399/08/30 3,850,000 ریال

تور کوهپیمایی متوسط تا دشت سوستون

ارتفاع 2700 متر موجود 1 روزه 1399/09/07 3,850,000 ریال

تور صعود قله ریزان

ارتفاع 3550 متر موجود 1 روزه 1399/09/07 3,850,000 ریال

تور کوهپیمایی متوسط از دره هملون تا دشت آهنگرک

ارتفاع 3350 متر موجود 1 روزه 1399/09/14 3,850,000 ریال

تور صعود قله آهنگرک

ارتفاع 3350 متر موجود 1 روزه 1399/09/14 3,850,000 ریال

تور کوه پیمایی در منطقه کندور

پیاده روی متوسط موجود 1 روزه 1399/09/21 3,850,000 ریال

تور صعود قله لیچه

ارتفاع 2880 متر موجود 1 روزه 1399/09/21 3,850,000 ریال

تور کوهپیمایی در منطقه واریش

پیاده روی متوسط موجود 1 روزه 1399/09/28 3,850,000 ریال

تور صعود قله واریش

ارتفاع 2800 متر موجود 1 روزه 1399/09/28 3,850,000 ریال

تور صعود قله قزل‌ماما(قلعه دختر) - فولبرد

ارتفاع 3200 متر موجود 1 روزه 1399/08/09 3,900,000 ریال

تور صعود قله جنگلی لاکمر- فولبرد

ارتفاع کمتر از 3000 متر موجود 1 روزه 1399/09/07 3,900,000 ریال

تور صعود قله جنگلی نقره سر - فولبرد

ارتفاع کمتر از 3000 متر موجود 1 روزه 1399/09/21 3,900,000 ریال

تور پیاده روی متوسط در جنگل درفک

کمپ مجهز در دل جنگل موجود 2 روزه 1399/08/15 14,000,000 ریال

تور صعود قله درفک

کمپ مجهز در جنگل موجود 2 روزه 1399/08/15 14,000,000 ریال

تور صعود قله آتشفشان تفتان - فولبرد

بام سیستان (ارتفاع 3941 متر) رفت و برگشت با هواپیما محدود 3 روزه 1399/09/26 21,000,000 ریال
برای پیدا کردن سفر مورد نظرتان از فیلترینگ و مرتب‌سازی کمک بگیرید.
فیلترینگ
فیلتر
طبیعت‌گردی و جهان‌گردی
کوهنوردی
قیمت
447,000 تومان
488,500 تومان

تور صعود قله بندعیش ارتفاع 2800 متر

سفر 1 روزه
از 1399/08/09
3,850,000 ریال
رزرو / خرید آنلاین

تور صعود به گردنه ورزاب ارتفاع 3900 متر

سفر 1 روزه
از 1399/08/13
3,850,000 ریال
رزرو / خرید آنلاین

تور صعود قله خرسنگ جنوبی ارتفاع 3950 متر

سفر 1 روزه
از 1399/08/30
3,850,000 ریال
رزرو / خرید آنلاین

تور صعود قله ریزان ارتفاع 3550 متر

سفر 1 روزه
از 1399/09/07
3,850,000 ریال
رزرو / خرید آنلاین

تور صعود قله آهنگرک ارتفاع 3350 متر

سفر 1 روزه
از 1399/09/14
3,850,000 ریال
رزرو / خرید آنلاین

تور صعود قله لیچه ارتفاع 2880 متر

سفر 1 روزه
از 1399/09/21
3,850,000 ریال
رزرو / خرید آنلاین

تور صعود قله واریش ارتفاع 2800 متر

سفر 1 روزه
از 1399/09/28
3,850,000 ریال
رزرو / خرید آنلاین

تور صعود قله درفک کمپ مجهز در جنگل

سفر 2 روزه
از 1399/08/15
14,000,000 ریال
رزرو / خرید آنلاین
ظرفیت محدود

تور صعود قله آتشفشان تفتان - فولبرد بام سیستان (ارتفاع 3941 متر) رفت و برگشت با هواپیما

سفر 3 روزه
از 1399/09/26
21,000,000 ریال + هزینه بلیت پرواز رفت و برگشت زاهدان
رزرو / خرید آنلاین


شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!