اسپیلت البرز
تجربه‌های ناب زندگی
در دل طبیعت
اسپیلت البرز

اسپیلت البرز برگزیده برترین های گردشگری

اسپیلت البرز برگزیده برترین های گردشگری

19/ مهر/1391
در سمینار برترین های گردشگری که در تاریخ 13/7/91 برگزار شد

"

قدردانی از مدیریت اسپیلت البرز در سمینار برترین های گردشگری

در سمینار برترین های گردشگری که در تاریخ 91/7/13  برگزار شد، از جناب آقای ابراهیم صالحی مدیر تورها و رئیس هیئت مدیره اسپیلت البرز به عنوان فعال برگزیده طبیعت گردی تقدیر به عمل آمد. همگی همکاران اسپیلت البرز نیز این فرصت را غنیمت شمرده و به پاس زحمات مستمر و مشفقانه در راه توسعه طبیعت گردی در ایران، این موفقیت را به ایشان تبریک می گوییم.

اسپیلت البرز برگزیده برترین های گردشگری

"

19/ مهر/1391بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف