اسپیلت البرز
تجربه‌های ناب زندگی
در دل طبیعت
اسپیلت البرز

اسپیلت البرز در جشن تیرگان شرکت کرد

اسپیلت البرز در جشن تیرگان شرکت کرد

19/ تیر/1391
اسپیلت البرز در جشن تیرگان شرکت کرد

"

اسپیلت البرز در جشن تیرگان شرکت کرد 

جشن تیرگان یکی از جشن‌های کهن ایرانی در "روز تیر" از ماه تیر که برابر با 13 تیرماه است برگزار می شود. کوهنوردان ایران هر ساله این جشن را در دامنه های قله دماوند در رینه در اریجان آمل برگزار می‌کنند. در تواریخ سنتی تیرگان روز کمان‌کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیر از فراز البرز بوده است. اسپیلت البرز امسال در جشن تیرگان که به همت دوستان مازندارنی ترتیب داده شده بود، شرکت کرد و این جشن باستانی و روز ملی دماوند را این گونه گرامی داشت.

سلام اي شكوهمند!
سلام اي ستيغ صبح خيز سربلند!
به يال و بال دره‌ها و دامنت درود
به چشمه‌هاي پاك و روشنت درود
تن تهمتني و قلب آهنينت استوار
درشتي‌ات بجاي، بي‌گزند
به بزم شامگاهيت، فراز قله‌ها
ستايش ستارگان هميشگي،
تولد سحر درون پرده‌هاي مه، ميان بازوان تو مدام،
بسيج دودمان لاله‌هاي سركشت
پناه سنگ‌هاي سخت، دل پسند
غريو مرغك غريب در غروب از تو دور
غم از تو دور اي غرور
نشاط آبشارها تو را، ستيز آب و آب كند
ستون صخره‌ات به هر كنار گوشه سنگر اميد
دل تو باغ خار بوته‌هاي رنگ رنگ
گل طلاي آفتاب تو
هماره پر نويد و نوش‌خند ...

سياوش كسرائي

اسپیلت البرز در جشن تیرگان
"

19/ تیر/1391بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف