تورهای یک روزه پنج شنبه

fasdfasdfasd
safdasdfasdf
safdasdfasdf
sadfasdfasd

خاطرات تور سرپوش تنگه / مسحور زیبایی طبیعت شدم

تور یک روزه سرپوش تنگه

خاطرات و گفته های همسفران

26 اردیبهشت 1393

یکی از اعضای گروه در تور اسپیلت سرپوش تنگه به من یاد داد که نباید بدون اجازه به وسائل کسی دست زد.
بدری

 

مسحور زیبایی طبیعت شدم که چقدر خداوند زیبایی افریده و ما انسانها چقدر در برابر او ضعیف هستیم. در تورهای گروهی میشه از هر کسی چیزهایی یاد گرفت.
ولی الله منفرد

 

برای اولین بار 2 نفری با هم اومدیم تور یک روزه. خیلی خوب بود. بچه ها انرژی داشتن هرچند ما نگران بعضی ها بودیم تو این سفر یکروزه.
خوش باشید.
m.k

 

بنام خداوند بزرگ
یک روزی دیگر از روزگاران گذشت. روزگار ما گاهی خاکستری است اما امروز روزمان در کنار دوستان رنگ سبز گرفت.
امیدوارم روزگارتان همیشه سبز باشد و به طراوت بهار.
هر روزتان پر از روزهای رنگ شاد و ناب بهاری.
پگاه و ماراد

 

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت